Петър Дедински
12.02.1981
kalandor@bgbards.org
www.bgbards.org
Създател
161-164-466