Николай Петков
15.11.1981
odin@bgbards.org
www.bgbards.org
Създател
116-490-768