Емилиян Първанов
програмиране
     
 
     
 
Елица Саксанова
дизайн
       
       
 
 
Петър Дедински
 
връзки с обществеността
   
       
 
       
 
Николай Петков
 
връзки с обществеността