Оказване на взаимна помощ и подкрепа между членовете на Гилдията
 
Спазване на добрия тон и етиката в комуникация с други хора
 
Насърчаване на творческата дейност и оригиналното мислене
   
По възможност посещаване на организираните от Гилдията мероприятия
   
Посещаване на форума, участие в дискусиите. Без някаква активност не можем да научим за съществуването на членуващите
   
Гилдията не е място за запълване на свободното време между обяда и вечерята
   
  Забележка: Правилата подлежат на промени и допълнения. Умоляват се членовете на Гилдията да ги преглеждат от време на вреmе и да се придържат към тях.